За нас

image

ЕЕ РЕЦИКЛАЖА, Ф-Групација доо - Скопје е компанија која е посветена на заштитата на животната средина. Нашата мисија е да користејќи ја најдобрата достапна техника за рециклажа на сите типови на електронски и електричен отпад (ЕЕ отпад) ги одстраниме од природата, на сигурен, ефикасен и општествено одговорен начин. Соработуваме со локалната самоуправа, невладиниот сектор, препртијатијата и граѓаните. Лиценцирани сме од страна на државата за:

o Превзимање на ЕЕ Отпад

o Складирање на ЕЕ отпад

o Третман на ЕЕ Отпад

o Трговија со ЕЕ Отпад


Download our company presentation here